Jouw privacy - Herbora
privacy
51049
page-template-default,page,page-id-51049,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.1,vertical_menu_enabled, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

Jouw privacy

Jouw privacy

sleutel_privacy_herbora

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheid naar aanleiding van het intakegesprek en gegevens over de uitgevoerde behandelingen en voortgang.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen, dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier, bovendien heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens de collegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Mijn accountant en mijn ICT ondersteuner hebben bovendien een ‘Verwerkingsovereenkomst’ getekend. Hiermee is vastgelegd dat zij zorgvuldig met de gegevens omgaan.

Het intakeformulier wordt door mij handmatig ingevuld, de gegevens in dit cliƫntendossier worden 15 jaar door mij in een afgesloten kast bewaard, zoals vereist wordt in de wet op de behandelingsovereenkomst.

Privacy op jouw factuur (zorgnota):
Op de factuur die je ontvangt, staan onderstaande gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar:

  • je naam, adres en woonplaats
  • je geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling: ‘natuurgeneeskundige behandeling’
  • de kosten van het consult